Stockholms väg framåt - genom krisen


Vi måste alla ta ansvar för att komma ur Corona-krisen genom att följa råden för att minska smittspridning. Men en stor del i det politiska ansvaret är också att se framåt. Att planera för återhämtning och återstart. Därför har vi presenterat en budget för 2021 som lägger särskilt stort fokus på att stärka välfärden och på att trycka tillbaka den växande arbetslösheten.

Vill du vara med och jobba för en positiv framtid?

Bli medlem!

 

NOmineringsprocess inför val 2022

Letar du information om hur den interna nomineringsprocessen inför valen 2022 går till? Då har du kommit rätt!

Det är inte lätt att hålla koll på alla delar i den partiinterna nomineringsprocessen. Här nedan förklaras alla de moment som syftar till att vi till sist ska ha valsedlar med rätt personer på rätt plats. Denna process baseras på Centerpartiets stadga och de regler distriktsstämman antagit.

Tidslinje för nomineringsprocessen

Vad

När

Beslut om nomineringsprocess

Val av nomineringskommitté

Förnominering

Produktion av kandidatpresentationer

Medlemsomröstning

Nomineringskommitténs urvalsprocess

Förslag valsedel klart

Beslut om valsedel (nomineringsstämma)

September 2020

Mars 2021

Januari - 15 april 2021

Januari - 25 april 2021

Maj 2021

Juni - november 2021

November 2021

27 November 2021

Nomineringskommitté
Nomineringskommittén består av de personer som ansvarar för att ta fram förslag till listor att lägga fram på nomineringsstämman (se nedan). Dessa personer bör ha god kännedom om och väl representera medlemmarna i Centerpartiet i Stockholms stad. Nomineringskommitté utses av distriktsstämman på förslag av distriktsstyrelsen.

Förnominering
Förnominering är den process där medlemmarna föreslår kandidater som de önskar ska finnas på Centerpartiets valsedel. Alla medlemmar har rätt att föreslå kandidater och att själva kandidera. Det kan du göra i det här formuläret.

Kandidatpresentationer
Alla som avser ställa upp i kampen om en plats på valsedeln erbjuds en chans att presentera sig för medlemmarna och nomineringskommittén genom att skriva presentationer som kommer att publiceras för alla medlemmar att se.

Urvalsprocess
En rådgivande medlemsomröstning hålls för att hjälpa nomineringskommittén i sitt urvalsarbete. I denna omröstning kan alla medlemmar delta. Medlemmen får rangordna ett av nomineringskommittén beslutat antal kandidater som ges poäng efter hur högt medlemmen rankat dem. Nomineringskommittén sammanställer resultatet och redovisar detta tillsammans med andra urvalsmetoder (intervjuer etc.) för nomineringsstämmans ombud.

Kandidatförsäkran
Alla som kandiderar på valsedel ska skriva under en kandidatförsäkran. Det är ett slags kontrakt mellan paritet och kandidaten, med riktlinjer om vad man som vald representant för Centerpartiet förväntas ställa upp på men också vad som inte accepteras.

Nomineringsstämma
Valsedel till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och riksdag fastställs/beslutas på nomineringsstämma dit ombuden kallas. Mötet är öppet för alla medlemmar. När valsedeln ska fastställas är nomineringskommitténs förslag huvudförslag men detta kan diskuteras och ändras av stämman.

Anmälan av valsedel
Under nomineringsstämman har medlemmarna fastställt valsedlarna! Då återstår bara att dessa lämnas in till valmyndigheten, vilket distriktsstyrelsen ansvarar för.

Vid frågor om någon del av nomineringsprocessen kan du höra av dig till anton.thorell@centerpartiet.se.

sol-has-bg

Filtrera nyheter:
Alla nyheter
Alla nyheter Stockholms stad Centerpartiet
Senaste nytt

Fler nyheter från Stockholms stad

Fler nyheter från centerpartiet.se

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.