Cybersäkerhet

Varje dag attackeras Sverige genom cyberattacker, flera av hoten mot svenska intressen är därför digitala. Det påverkar svenska företags konkurrenskraft, samhällets funktionalitet och vår sammanhållning men också vår demokrati. Den kriminella ekonomin blir allt mer digital. Andra länder kartlägger våra digitala sårbarheter och genomför cyberspionage. På nätet blir det allt svårare att veta vem som ligger bakom de säkerhetshotande aktiviteterna, när oheliga allianser växer fram mellan andra länders underrättelsetjänster, kriminella nätverk och extremister.

Centerpartiet vill:

  • Se en solidarisk säkerhetspolitik i en orolig värld.
  • Stärka Sveriges försvar mot cyberattacker.
  • Se en cybersäkerhet för hela samhället där näringsliv och det offentliga arbetar tillsammans.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Gör Sverige tryggare genom att satsa mer på cybersäkerhet

Varje dag attackeras Sverige genom cyberattacker. Stora brister finns. Det leder till sårbarheter på samhällsnivå, som en angripare kan utnyttja för att skada vårt land. Samhällets arbete med cybersäkerhet behöver utvecklas ordentligt. Både nationellt och tillsammans med andra länder.

För att vi ska kunna lyckas möta hoten, krävs både kunskap och resurser. Därför vill vi satsa mer på cybersäkerhet.

En solidarisk cybersäkerhet i en orolig värld

Konsekvenserna av ett cyberangrepp kan bli lika stora som vid ett militärt angrepp. Men cyberangrepp går ofta att genomföra på distans och både anonymt och förnekbart. Det gör att länder kan komma undan med sina attacker.

Vi vill därför att andra länders cyberattacker omfattas av den solidariska säkerhetspolitiken och att Sverige driver på för att de nordiska länderna och EU ger stöd till och ställer upp för varandra vid cyberattacker. Vi vill också att Sverige när vi själva blir utsatta säger vem angriparen är när vi vet det. Ingen skyldig ska komma undan.

Stärk Sveriges försvar mot cyberattacker

Sverige behöver snabbt kunna skydda viktiga tillgångar och infrastruktur, spåra, störa och slå tillbaka mot angripare när vi blir utsatta för en cyberattack.

Vi vill att antalet cybervärnpliktiga ska bli fler och inrätta ett cybervärn med frivilliga med stor IT-kompetens som kan kallas in vid större cyberattacker samt att under höjd beredskap, och ytterst krig, stödja inom det psykologiska försvaret. Det är också viktigt att Försvarsmakten blir bättre på att stoppa, hindra och avbryta pågående cyberattacker från andra länder. Vi vill också utreda om cyberförsvar ska vara en egen försvarsgren.

Cybersäkerhet för hela samhället

Det offentliga är bara en liten del av det svenska samhället. Ska Sverige ha ett bättre skydd är det alltså inte bara det offentliga Sverige som behöver ett bättre skydd. Det är också näringslivet, civilsamhället och inte minst den enskilda medborgaren.

Vi vill bland annat införa garantier för säkerhetsuppdateringar i digitala konsumentprodukter såsom mobiltelefoner. Vi vill att bankerna inför kontrollsystem för utlandsbetalningar som avviker från det normala (för att undvika cyberbrott mot exempelvis äldre). Vi vill också öka kompetensen om cybersäkerhet brett i samhället, exempelvis genom studieförbunden. Spetskompetensen behöver också bli bättre och därför vill vi inrätta ett cybercampus.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.