Cybersäkerhet

Varje dag attackeras Sverige genom cyberattacker, flera av hoten mot svenska intressen är därför digitala. Det påverkar svenska företags konkurrenskraft, samhällets funktionalitet och vår sammanhållning men också vår demokrati. Den kriminella ekonomin blir allt mer digital. Andra länder kartlägger våra digitala sårbarheter och genomför cyberspionage. På nätet blir det allt svårare att veta vem som ligger bakom de säkerhetshotande aktiviteterna, när oheliga allianser växer fram mellan andra länders underrättelsetjänster, kriminella nätverk och extremister.

Centerpartiet vill:

  • Att den som utför cyberattacker alltid ska avslöjas när vi vet vem det är som gjort det.
  • Stärka Sveriges försvar mot cyberattacker.
  • Se en cybersäkerhet inom energisektorn.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Gör Sverige tryggare genom att satsa mer på cybersäkerhet

Varje dag attackeras Sverige genom cyberattacker. Stora brister finns. Stora sårbarheter finns och risken är att en angripare kan utnyttja dessa för att skada vårt land. Samhällets arbete med cybersäkerhet behöver utvecklas ordentligt. Både nationellt och tillsammans med andra länder.

För att vi ska kunna lyckas möta hoten, krävs både kunskap och resurser. Därför vill vi satsa mer på cybersäkerhet.

Den som utför cyberattacker ska inte komma undan

Konsekvenserna av ett cyberangrepp kan bli lika stora som vid ett militärt angrepp. Men cyberangrepp går ofta att genomföra på distans och såväl anonymt som förnekbart. Det gör att länder och andra aktörer kan komma undan med sina attacker.

Vi vill därför att Sverige driver på för att de nordiska länderna och EU ger stöd till och ställer upp för varandra vid cyberattacker. Vi vill också att Sverige när vi själva blir utsatta säger vem angriparen är när vi vet det. Det är viktigt för att den skyldiga inte ska komma undan.

Stärk Sveriges försvar mot cyberattacker

Sverige behöver snabbt kunna skydda viktiga tillgångar och infrastruktur, spåra, störa och slå tillbaka mot angripare när vi blir utsatta för en cyberattack.

Vi vill att antalet cybervärnpliktiga ska bli fler och inrätta ett cybervärn med frivilliga med stor IT-kompetens som kan kallas in vid större cyberattacker samt att under höjd beredskap, och ytterst krig, stödja inom det psykologiska försvaret. Det är också viktigt att Försvarsmakten blir bättre på att stoppa, hindra och avbryta pågående cyberattacker från andra länder. Vi vill också utreda om cyberförsvar ska vara en egen försvarsgren på samma sätt som armén, flygvapnet och marinen är det.

Stärk cybersäkerheten inom energisektorn
Som ett led i Rysslands krigföring i Ukraina har energisektorn utsatts för både cyberattacker och fysiska attacker. Även energisektorn i EU och Sverige har attackerats digitalt de senaste åren. Det finns en oro att hoten mot energiinfrastrukturen i Sverige är större än våra möjligheter att försvara den. Centerpartiet vill därför göra mer för att stärka cybersäkerheten inom energisektorn, bl.a. genom mer samarbete och informationsdelning mellan myndigheter och telekomoperatörerna. Gapet mellan hotbild och förmåga måste minska.

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.