Digitalisering

Grunden för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter är att kunna använda den data som genereras, och dela lärdomarna. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel måste som utgångspunkt bygga på öppen källkod, öppna API:er och öppen data. Den enskilda medborgaren ska inte behöva lämna in samma information flera gångar för att myndigheter inte kan prata med varandra. Digitaliseringen av det offentliga ska ske i medborgarnas tjänst, inte för att övervaka medborgarna.

Centerpartiet vill:

  • Att när du har en gång lämnat information ska du inte behöva göra det igen
  • Att digitala tjänster i det offentligas tjänst ska bygga på öppen data, samtidigt som medborgarnas integritet är skyddad
  • Stärka arbetet mot cyberattacker i Sverige

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Näringslivet, föreningslivet, vardagen och välfärden blir allt mer digital. Därför är det nödvändigt att alla människor runt om i landet ska kunna vara uppkopplade och få möjlighet att nyttja digitaliseringens möjligheter. Sverige behöver därför stärka grundläggande förutsättningar för arbete, undervisning och möten på distans.

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för välfärden

Ett smartare samhälle kan ge stora välfärdsvinster. Distansundervisning i skolor har hjälpt många som annars inte skulle vara i skolan, och har stor potential för att till exempel öka tillgången till behöriga lärare. Att arbeta på distans fungerar för många i dag, men en snabb uppkoppling i hela landet är en förutsättning.

Vårdens möjligheter kan stärkas genom att använda en kombination av monitorering och digitala vårdbesök, liksom med kraftiga satsningar på AI i sjukvården. VR-utrustning och tillgång till videosamtal på äldreboenden kan bidra i vardagen för äldre när de inte kan ta emot besök. Ökade satsningar på självkörande eller halvautonoma bussar, tåg och tunnelbanor kan säkerställa att kollektivtrafik går utan att utsätta personalen för risker. Drönarteknik kan också användas för att förenkla transporter av lättare varor till folk som bor i glesbygd.

Stärk arbetet mot cyberattacker

Sverige behöver stärka försvaret mot dem som digitalt vill skada eller utnyttja våra friheter och vår öppenhet. Samtidigt måste Sverige fortsätta vara en spjutspets för öppen handel, individuella friheter och digitala tjänster. Det saknas idag ett internationellt regelverk för vad som är acceptabelt inom cyberdomänen. Allt fler länder har en uttalad syn på vilka normer man vill se i ett internationellt regelverk kring cybersäkerhet. Dock inte Sverige. Det måste ändras samtidigt som vi bör arbeta för internationellt cybersäkerhetssamarbete. En del i detta är också att arbeta för att statsunderstödda cyberaktiviteter omfattas av den solidariska säkerhetspolitiken.

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.