Jämställd och hållbar digitalisering

Digitaliseringen kan bidra till ett mer jämställt och hållbart samhälle. När möten och event digitaliseras bidrar det till minskat resande. Mångdubbelt fler kan delta via digitala kanaler, vilket rätt nyttjat ökar demokratin. När kulturen digitaliseras blir den tillgänglig för människor som annars har begränsad tillgång till den.

Samtidigt kan de nya digitala hjälpmedlen, om de är fel utformade, bidra till ökad ohälsa. För att förhindra att detta sker behöver vi bland annat se ett närmare samarbete mellan verksamma inom beteendevetenskap och teknologin.

Centerpartiet vill

  • Se över hur digitala monopol, som exempelvis BankID, kan utmanas.
  • Stärka förutsättningarna för en jämställd och hållbar digitalisering genom att allas expertis och erfarenhet tas tillvara på.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Att en mångfald av personer med olika bakgrund, oavsett exempelvis kön, ålder och etnicitet, deltar fullt ut i samhällets digitalisering innebär att allas bakgrund expertis och erfarenhet tas tillvara på. Det är både en rättvise- och en kvalitetsfråga. Kvinnors digitala kompetens bidrar till att minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden. Förmågan att nyttja digitala verktyg för kompetensutveckling, nätverkande och ökad effektivitet spelar en avgörande roll när det kommer till att öka jämställdheten mellan könen.

BankID har i dag i praktiken monopol på digital identitet i Sverige, viket måste utmanas på grund av de konsekvenser monopol leder till när de har problem. Identifiering i välfärdssystem och andra lägen ska inte vara beroende av banker, eftersom det bland annat drabbar dem som inte kan vara kunder till banker men måste kommunicera med det offentliga. Det finns i dag alternativ till BankID och denna mångfald som börjar etablera sig måste erkännas av offentlig sektor. Valfrihet leder bland annat till en förenkling för personer utan bank att få ett digitalt ID.

BankID och e-legitimation är smidigt för många. Smidigt är det dock inte för gode män och förvaltare, som hjälper andra med ekonomi och myndighetskontakter. Ärenden som förr kunde lösas via telefon eller blankett, kräver i dag antingen e-legitimation eller BankID och dessa är strängt personliga. Det går i dag inte att ta över en persons BankID. Något som givetvis är en rimlig utgångspunkt. Dock finns det anledning att se över om det är möjligt att skapa en smidig lösning för gruppen gode män och förvaltare i användandet av digital identifiering. Inom välfärds- och familjerättsområdet bidrar digitalisering inte bara till en smidigare hantering. Ofta bidrar den till ökad trygghet och säkerhet för alla parter. Personuppgiftshantering vid vigsel är ett typiskt exempel där digitalisering kan bidra. Det är ett område som i dag är styrt av blanketter och vid tillfällen har visat sig leda till både felaktig och försenad handläggning.

Vi kan inte digitalisera samhället utan att få med alla. Därför är det viktigt att säkra att digitala identifikationer kan användas, även om man inte har bankkonto eller har funktionshinder. Funktionen Mina Ombud skulle kunna utvecklas och implementeras som ett krav för digitala ID-leverantörer, som vill leverera till offentliga digitala tjänster.

Niels Paarup-Petersen
Utbildningspolitisk talesperson och talesperson för cybersäkerhet och digitalisering. Riksdagsledamo...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.