Gröna transporter

När människor och varor kan transporteras snabbt mellan olika delar av Sverige, kan jobb och företagande växa i hela landet. Samtidigt står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp. De måste minska. Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter.

Centerpartiet vill:

  • Minska fossilberoendet i transportsektorn
  • Att transportsektorns utsläppsmål nås genom att kombinera styrmedel som påskyndar elektrifieringen, ökar inblandningen av biobaserade drivmedel och stärker transporteffektiviteten
  • Att det ska löna sig att välja klimateffektiva transporter

sol-has-bg sol-light-text

Klimatsmarta transporter ska löna sig

Den förnybara energin ökar i transportsektorn och andelen elektrifierade fordon växer snabbt i nybilsförsäljningen.

Detta är resultatet av ambitiösa reformer som Centerpartiet har varit med och drivit igenom. Men mer måste göras, och mer måste göras nu.

Minska fossilberoendet i transportsektorn

Fossila bränslen som bensin och diesel dominerar fortfarande inom transportsektorn. Det gör oss också beroende av oroliga priser på världsmarknaden och diktaturer som Ryssland.

Genom att ställa om transportsektorn och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel ökar vi Sveriges motståndskraft samtidigt som vi skapar jobb runt om i hela landet.

Vi vill införa ett produktionsstöd till biodrivmedelsanläggningar som kan producera hållbara drivmedel med restprodukter från skogsbruket.

Vi vill också stärka satsningarna på forskning och utveckling av framtidens drivmedel för flyget och sjöfarten.

Öka produktionen av biodrivmedel och påskynda elektrifieringen

För att bryta beroendet av fossila bränslen och minska klimatutsläppen krävs en samverkan mellan olika lösningar och tekniker. Det behövs energieffektiva fordon, en ökad biogas- och biodrivmedelsanvändning och fordon med nollutsläpp som drivs med grön el eller vätgas.

Men omställningen kräver också nya lösningar med bilpooler och smarta digitala mobilitets- och delningstjänster.

Vi vill göra fossilfria drivmedel tillgängliga för alla i hela landet, så att alla kan välja att tanka fossilfritt, i både nya och gamla bilar. Dessutom vill vi se ett konverteringsstöd till befintliga bilar, så att de kan byggas om till mer hållbar framdrift. Vi vill också minska regelkrånglet och göra det enklare att bygga ut laddningsinfrastrukturen.

För uttjänta fordon vill vi återinföra skrotningspremien.

Det ska löna sig med klimateffektiva transporter

Det ska löna sig att vara klimatsmart. Vi vill därför ha en miljöbilsbonus för den som köper en ny eller begagnad miljöbil. Bonusen finansieras av en avgift på de nya bilar som släpper ut mest.

Vi vill också införa en biopremie för arbetsmaskiner som syftar till att reducera prisskillnaden mellan förnybara- och fossila drivmedel. Det måste bli enklare och billigare för fartyg och färjor att köra på el. Satsningar på forskning och innovation för fossilfritt flyg behöver öka. Det ska dessutom löna sig att välja cykel eller kollektivtrafik för resor till och från arbetet.

Fler nationella standarder och färre hinder

Centerpartiet tycker det är centralt med en ökad introduktion av fossilfria drivmedel för att nå våra klimatmål. För att möjliggöra detta är det viktigt att nationella standarder finns på plats och att hinder, exempelvis avseende denaturering, undanröjs.

Vi vill också att pumplagen ska ses över för att vi ska få en ökad introduktion av fossilfria drivmedel och gröna mobilitetstjänster.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.