Gröna transporter

När människor och varor kan transporteras snabbt mellan olika delar av Sverige, kan jobb och företagande växa i hela landet. Samtidigt står transportsektorn för en tredjedel av Sveriges utsläpp. De måste minska. Vi vill se effektiva åtgärder som jagar utsläppen, men inte hindrar människors och företags resor och transporter.

Centerpartiet vill:

  • Minska fossilberoendet i transportsektorn.
  • Införa en klimatbonus för bilbyte – alla ska ha möjlighet att köra miljöbil.
  • Kraftigt bygga ut laddinfrastrukturen.
  • Att det ska löna sig att välja klimateffektiva transporter.

sol-has-bg sol-light-text

Klimatsmarta transporter ska löna sig

Den förnybara energin ökar i transportsektorn och andelen elektrifierade fordon i nybilsförsäljningen växer. Detta är resultatet av ambitiösa reformer som Centerpartiet har varit med och drivit igenom. Men mer måste göras, och mer måste göras nu.

Minska fossilberoendet i transportsektorn

Fossila bränslen som bensin och diesel dominerar fortfarande inom transportsektorn. Det gör oss också beroende av oroliga priser på världsmarknaden och diktaturer som Ryssland.

Genom att ställa om transportsektorn och öka den inhemska produktionen av biodrivmedel ökar vi Sveriges motståndskraft samtidigt som vi skapar jobb runt om i hela landet.

Vi vill se en ”Tanka svenskt!”-modell – ett paket bestående av flera förslag som är bra för klimatet och landsbygden och som samtidigt skulle innebära ett lägre bränslepris vid pump.

Läs mer om Tanka svenskt här!


Alla ska ha möjlighet att ladda sin bil

En förutsättning för fortsatt elektrifiering och omställning av fordonsflottan är att infrastrukturen för att ladda och tanka grönt är väl utbyggd. En laddinfrastruktur som möjliggör elektrifiering måste bestå av goda möjligheter till laddning i hemmet, på arbetsplatsen och längs vägen. Det kräver i sin tur stöd för installation av laddboxar, incitament för laddmöjligheter på arbetsplatser och ett statligt ansvar för laddinfrastruktur i hela landet, utan vita fläckar. Den lokala lanthandeln, macken, granngården – alla bör de få ekonomiska möjligheter att bli snabbladdningsstationer.

Det ska vara självklart, och lönsamt, för bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och parkeringsbolag att varenda parkeringsplats har laddmöjlighet. Sverige bör ha ett mål om 150 000 offentliga elbilsladdare före 2030 med motsvarande handlingsplan och resurser. En ”rätt till laddning” ska införas, där alla ges möjlighet att installera en laddstolpe på egen bekostnad på parkeringsplatser i anslutning till hus eller ägd lägenhet.

Alla ska ha möjlighet att köra miljöbil

En kraftfull klimatbonus bör införas och riktas mot såväl nybilsförsäljningen som andrahandsmarknaden. Bonusen bör för nya bilar fokusera på billiga bilar och begränsas till en viss andel av priset. I den mån resurserna för bonusen är begränsade bör den i första hand gå till boende på landsbygden. Offentlig upphandling av fordon är därutöver ett viktigt verktyg, som kan användas för att ställa om fordonsflottan.

Fler nationella standarder och färre hinder

Centerpartiet tycker det är centralt med en ökad introduktion av fossilfria drivmedel för att nå våra klimatmål. För att möjliggöra detta är det viktigt att nationella standarder finns på plats och att hinder, exempelvis avseende denaturering, undanröjs. Vi vill också att pumplagen ska ses över för att vi ska få en ökad introduktion av fossilfria drivmedel och gröna mobilitetstjänster.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.