För skärpt djurskydd

sol-has-bg sol-light-text

Djurskydd

Varje år transporteras omkring 1,5 miljarder djur antingen inom EU eller från ett EU-land till ett annat land. Ofta är förhållandena minst sagt ovärdiga och ibland är djuren helt utan mat och vatten.

Det finns redan regler och lagar när det gäller djurtransporter i EU. Problemet är att de inte följs ordentligt. Det måste det bli ändring på. Exempelvis behövs det ett minimibelopp för böter som utdelas inom EU, när någon bryter mot djurskyddslagen och orsakar djurs lidande.

För att djurskyddsfrågan ska få den politiska tyngd den förtjänar i EU arbetar vi för att det ska tillsättas en EU-kommissionär med ansvar för djurens välfärd. Vi vill också införa en djurvälfärdslag i EU, likt den som finns i Sverige, som ser till att det finns minimikrav för djurens välfärd och att EU har möjlighet till sanktioner mot medlemsländer som inte följer den.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.