räddningstjänst

Oavsett var i landet du bor ska det finnas en trygghet i att brandkåren kommer om olyckan är framme. Därför vill vi att räddningstjänsterna- inte minst deltidskårerna, ska finnas i hela landet. Brandkåren gör ett fantastiskt jobb som räddar liv. Men, de måste få bättre förutsättningar.

Centerpartiet vill:

  • Utveckla räddningstjänsten, inte minst deltidsbrandkårerna, över hela landet.
  • Se fler brandmansutbildningar runt om i landet.
  • Att drönare enklare ska kunna användas av räddningstjänsten.

sol-has-bg sol-light-text

Samma trygghet oavsett var i landet du bor

Det är viktigt att människor runt om i landet kan känna sig trygga och säkra. Människors rätt till skydd och säkerhet när olyckan är framme ska vara självklar också på lands- och i glesbygd. Så är det inte alltid i dag.

Det skapar en osäkerhet för många och riskerar att skada tilliten till samhället. För oss är det en självklarhet att alla i hela landet ska kunna känna den trygghet det innebär att veta att hjälpen finns där och snabbt kan komma om man behöver den.

Deltidsbrandkåren – en viktig resurs på lands- och i glesbygd

På lands- och i glesbygd är räddningstjänsten ofta organiserad i deltidsbrandkår. Det är deltidsbrandkåren som rycker ut när någonting händer. Det finns kommuner som har lyckats bra med att rekrytera fler deltidsbrandmän, bland annat genom att se över vilka krav som ställs, exempelvis på körkort. Det är viktigt att kommunerna lär av varandra, och att MSB kan stödja i det arbetet genom att sprida goda exempel till andra som kan ta efter. På så sätt kan fler få chansen att bli deltidsbrandmän och tryggheten öka i hela landet.

Fler utbildningar behövs runt om i landet

Vi tror också att staten behöver ta ett större ansvar för att se till att kommunerna rättsligt har de verktyg de behöver och att stödet som ges till kommunerna ökar genom fler utbildade brandmän. Det är viktigt att kvaliteten på utbildningarna är bra och ges i en utsträckning som motsvararar kommunernas behov av utbildad personal, både heltid och deltid. Genom fler utbildningsplatser ökar också den statliga närvaron runt om i landet.

Vi tror det behövs specialistkompetens hos brandmän och räddningsledare att bekämpa stora skogsbränder. Stora delar av Sverige består av skog med stora värden, och med ett varmare och torrare klimat blir stora skogsbränder troligtvis fler i framtiden. Vi vill se en specialistutbildning för brandmän i hur stora skogsbränder ska bekämpas.

Drönare måste kunna användas enklare av räddningstjänsten

Drönare har blivit ett allt viktigare verktyg för räddningstjänsten att använda under insatser. När drönare används kan räddningstjänsten snabbare och enklare skaffa sig en överblick över vad som skett och det blir lättare att hitta en skogsbrand eller var en olycka på en lång och enslig väg har skett. Drönare kan förses med exempelvis hjärtstartare och kanske nå en person med hjärtstopp snabbare än vad en uttryckande brandbil hade kunnat.

Men i dag krävs tung byråkrati och dyra abonnemang för att räddningstjänsten ska få använda drönare, något som mindre räddningstjänster inte alltid mäktar med eller har råd med. Vi vill göra det enklare för räddningstjänsten att använda denna typ av teknik för att kunna rädda fler liv.

Ansvarig talesperson

Mikael Larsson
Försvarspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Sjuhärad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.