Klimatpolitik internationellt

Klimatet känner inga nationsgränser och effektiva svar på de utmaningar vi står inför behöver därför till stor del vara internationella. Det krävs ett starkt globalt klimatarbete och när andra länder vacklar behöver Sveriges och EU:s röst vara tydlig. Genom att i praktiken visa att ekonomisk tillväxt och utsläppsminskningar går att förena samtidigt som vi skapar jobb, kan Sverige och EU visa ledarskap internationellt.

Centerpartiet vill:

  • Att Sverige utövar en effektiv klimatdiplomati som stärker det internationella klimatsamarbetet med ambitionen att alla utsläpp ska omfattas av en global koldioxidskatt eller ingå i ett handelssystem med utsläppsrätter
  • Att klimatbiståndet ökar och blir pådrivande för att minska fossilberoendet
  • Öka finansiering till klimatanpassning i särskilt sårbara regioner

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

En effektiv klimatdiplomati

För att nå målen i Parisavtalet krävs en snabbare minskning av utsläppen än vad vi ser i dag – och mer kraftfulla åtgärder. För oss är det en självklarhet att alla utsläpp ska bära sina kostnader, antingen genom att de omfattas av ett koldioxidpris eller av ett handelssystem för utsläppsrätter.

Vi vill att Sverige ska vara föregångare i EU, och att EU ska vara en föregångare i världen, genom att anta ambitiösa och modiga utsläppsminskningsmål. Vi vill också se att Sverige och EU utövar en vass klimatdiplomati som förmår skärpa andra länders klimatmål och politik, och bidra med goda exempel utifrån våra erfarenheter.

Öka klimatbiståndet för att bryta fossilberoendet

Vi anser att Sverige behöver fokusera utvecklingsbiståndet för att bidra till en mer hållbar utveckling globalt. Vi vill satsa mer på ett globalt klimatarbete genom att bland annat främja tillgången till förnybar energi och satsa på energieffektivisering med utgångspunkt i fattiga människors rätt till utveckling och frihet, med kvinnor och flickor i särskild fokus.

Svensk miljöteknik liksom vår kunskap om hållbar utveckling ska bidra till globala lösningar som tar oss närmare efterlevnaden av Parisavtalets mål liksom målen i Agenda 2030.

Öka finansieringen till klimatanpassning

Klimatförändringarnas förödande effekter gör sig redan påminda i stora delar av världen. Svältkatastrofer till följd av långdragen torka, bränder, havsnivåhöjningar och extrema nederbördsmängder tvingar människor på flykt.

Vi vill öka den nationella och den internationella finansieringen till klimatanpassning. Stödet behöver riktas till regioner där klimatförändringarnas effekter redan i dag resulterat i att människors försörjningsförmåga drabbas hårt.

Vi vill också skapa bättre samordning mellan EU-ländernas finansiering av åtgärder, som möter de ökade klimathoten i utvecklingsländer, för att det ska bli effektivare och bättre.

Ansvarig talesperson

Rickard Nordin
Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.