Människohandel

Människohandeln ökar i Europa. Offren drabbas hårt. Därför är det viktigt att samhället på ett bättre sätt än idag tar hand om alla flickor, kvinnor, pojkar och män som utsätts.

Centerpartiet vill:

  • Att polisen ska intensifiera sitt spaningsarbete online för att motverka människohandel
  • Stoppa digitala bordeller oavsett var sajten är registrerad
  • Verka för att offren ska få mer än 30 dagars betänketid för vila och återhämtning

sol-has-bg sol-light-text

Arbeta mot människohandel på flera fronter

Trafficking, eller människohandel, är den organiserade brottslighet som växer snabbast. Offren finns omkring oss, utan att du kanske ens märker det.

Vi vill stärka fokus på människohandel. Det finns i dag stor osäkerhet kring människohandelsfrågor i rättsväsendet. Vi vill därför se ett kunskapslyft hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna, så att fler fall kan tas till domstol.

Stoppa sexualbrotten

Eftersom en stor del av människohandeln sker för sexuella ändamål vill vi stoppa de digitala bordellerna där kvinnor, barn och män säljs i Sverige, oavsett var sajten är registrerad och att polisen ska bedriva aktivt spaningsarbete på dessa sajter.

I Sverige har de flesta fall av människohandel med barn för sexuella ändamål rört flickor i åldrarna 16–17 år. Vi ser väldigt allvarligt på det och vill därför se höjda straff för köp av sex av minderårig. Det kan du läsa mer om under Prostitution.

Sverige bör minst följa Europakonventionen

Det är viktigt att samhället tar hand om och stöttar dem som utsatts för människohandel. Europakonventionen säger att personer som utsatts ska ha rätt till en reflektionsperiod på 30 dagar för vila och återhämtning.

Sverige följer i den här delen i dag inte konventionen. Det tycker vi att Sverige ska göra. Vi vill även utöka perioden för vila och återhämtning. Det får inte vara viktigast att snabbt tvinga in brottsoffret i utredningar och rättegång.

Vaksamhet mot människohandel inom fler områden

Människohandel handlar ofta om prostitution, men det är också vanligt att det handlar om andra saker än sexuella ändamål. Många som utsätts arbetar inom restaurangbranschen, som städare eller inom industrin. Vi vill därför att företag i högre grad öppet redogör för hur de arbetar mot människohandel.

När andra myndigheter upptäcker människohandel, till exempel Arbetsmiljöverket när de gör inspektioner, vill vi att de ska ha större befogenheter att påbörja en utredning. Företag ska inte kunna utnyttja människor och gömma sig bakom regelverk.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.