Centerpartiet lokalt

Människohandel

Människohandeln ökar i Europa. Offren som utsätts drabbas hårt. Därför är det viktigt att samhället på ett bättre sätt än idag tar hand om dem som utsätts.

Centerpartiet vill:

  • Ha en nationell handlingsplan mot alla former av människohandel
  • Se en nationell fristående rapportör som samlar statistik och sprider kunskap
  • Att företag i högre grad öppet redogör för hur de arbetar mot människohandel så att konsumenter kan göra bättre val
  • Att Sverige ska respektera Europakonventionens krav på 30 dagars reflektionsperiod för vila och återhämtning

"Jag kan aldrig acceptera att människor utnyttjas och förnedras. Människohandel är idag en mycket smutsig industri."

Raymond Pettersson, Värnamo

Människohandel finns inom många områden

Trafficking, eller människohandel, är den organiserade brottslighet som växer snabbast. Offren finns runtomkring oss, utan att vi kanske ens märker det.

Det är viktigt att samhället tar hand om och stöttar dem som utsatts för människohandel. Europakonventionen säger att personer som utsatts ska ha rätt till en reflektionsperiod på 30 dagar för vila och återhämtning. Vi vill att Sverige ska följa konventionen på denna punkt. Så är det inte alltid idag. Det får inte vara viktigast att snabbt tvinga in brottsoffret i utredningar och rättegång. Tvärtom måste det viktigaste vara att ge den som drabbats information om vilka rättigheter och möjligheter personen har. Då kan man själv välja om man vill delta i en rättslig process eller inte.

Människohandel handlar också om andra saker än bara sexuella ändamål. Många som utsätts arbetar inom restaurangbranschen, som städare eller inom industrin. Tvångsarbete, tiggeri och andra former där människor exploateras måste lyftas och få samma uppmärksamhet som människohandel med sexuella syften. Vi vill därför se en nationell handlingsplan mot alla former av människohandel och att företag i högre grad öppet redogör för hur de arbetar mot människohandel. På så sätt kan konsumenter göra bättre val.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson