Människohandel

Människohandeln ökar i Europa. Offren drabbas hårt. Därför är det viktigt att samhället på ett bättre sätt än idag tar hand om alla flickor, kvinnor, pojkar och män som utsätts.

Centerpartiet vill:

  • Stärka fokus på människohandel och kunskapslyft hos rättsväsendet
  • Att företag mer öppet ska redogöra för hur de arbetar mot människohandel
  • Ge offren 30 dagars reflektionsperiod för vila och återhämtning

sol-has-bg sol-light-text

Människohandel finns inom många områden

Trafficking, eller människohandel, är den organiserade brottslighet som växer snabbast. Offren finns runtomkring oss, utan att du kanske ens märker det.

Vi vill stärka fokus på människohandel. Det finns idag stor osäkerhet kring människohandelsfrågor i rättsväsendet. Vi vill därför se ett kunskapslyft hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna, så att fler fall kan tas till domstol.

I Sverige har de flesta fall av människohandel med barn för sexuella ändamål rört flickor i åldrarna 16–17 år. Vi ser väldigt allvarligt på det och vill därför se höjda straff för köp av sex av minderårig. Det kan du läsa mer om under Prostitution.

Det är viktigt att samhället tar hand om och stöttar dem som utsatts för människohandel. Europakonventionen säger att personer som utsatts ska ha rätt till en reflektionsperiod på 30 dagar för vila och återhämtning. Det får inte vara viktigast att snabbt tvinga in brottsoffret i utredningar och rättegång. Därför vill vi att Sverige ska följa konventionen på denna punkt. Så är det inte alltid idag.

Människohandel handlar ofta om prostitution, men det är också vanligt att det handlar om andra saker än sexuella ändamål. Många som utsätts arbetar inom restaurangbranschen, som städare eller inom industrin. Vi vill att företag i högre grad öppet redogör för hur de arbetar mot människohandel. På så sätt kan konsumenter göra mer medvetna val.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholm stad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.