Centerpartiet lokalt

Organiserad brottslighet

Samhället kan aldrig acceptera att kriminella gäng hotar poliser, åklagare och medborgare. Straffen för det behöver bli hårdare. Dessutom måste polisen få möjlighet att säkra bevis på fler sätt än idag.

Centerpartiet vill:

  • Ha en fungerande polis och en stärkt rättskedja som bättre kan motverka grov organiserad brottslighet
  • Se hårdare straff för flera grova brott
  • Underlätta för dem som utreder grova brott att utbyta information med varandra
  • Se över målvaktsproblematiken inom den ekonomiska brottsligheten
  • Att samhället ska hjälpa människor att lämna den organiserade brottsligheten

"Skapa förutsättningar för utredare inom polis och tull att samordna insatser för att stoppa narkotika, vapen och människosmuggling och annan illegal verksamhet."

Kent Folkesson, Företagare, Lidköping

Organiserad brottslighet

Det är oacceptabelt att kriminella gäng lever på att vara våldsamma och pressa andra på pengar. När de dessutom hotar poliser och åklagare är det en fara för rättssäkerheten.

Vi vill se hårdare straff för fler grova brott som exempelvis grov utpressning. Vi tycker också att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än idag, genom exempelvis hemliga tvångsmedel. Det skulle leda till fler fällande domar.

Ansvarig talesperson

Johan Hedin
Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson