GrOV Organiserad brottslighet och gängkriminalitet

Dödsskjutningarna i Sverige har ökat dramatiskt sedan 2011. Kriminella gäng hotar poliser och åklagare, och i vissa områden sprider otryggheten ut sig. Straffen för grov organiserad brottslighet och gängbrottslighet behöver skärpas. Polisen måste få möjlighet att säkra bevis på fler sätt än idag.

Centerpartiet vill:

  • Stärka polisen och rättskedjan, så att de bättre kan motverka grov organiserad brottslighet
  • Ha fler poliser och bättre utredningsresultat där otryggheten är störst
  • Stärka skyddet för vittnen, skärpa straffen för när någon hotar ett vittne och göra det möjligt för fler att ingå i vittnesskyddsprogram

sol-has-bg sol-light-text

Stärk hela rättskedjan, från polisen till domstolarna till kriminalvården

Det är oacceptabelt att den organiserade brottsligheten breder ut sig och att kriminella gäng sprider otrygghet i vissa områden. Vi vill att polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än i dag, exempelvis genom hemliga tvångsmedel, och att det ska bli lättare för polisen att sätta upp övervakningskameror i brottsutsatta områden. Det är också viktigt att de som utreder grova brott får lättare att utbyta information med varandra.

De senaste åren har dödsskjutningarna skördat många offer.

För att motverka detta måste vi skärpa vissa straff ordentligt, samtidigt som vi stärker hela rättskedjan. Vi måste också satsa på förebyggande arbete för att strypa tillflödet av nya gängmedlemmar.

Inför nolltolerans – även mot småbrott

Eftersom brottskarriärer i de allra flesta fall inte inleds med grova brott, kan nolltolerans även mot småbrottslighet på längre sikt stoppa och backa utvecklingen i utsatta områden. Vi vill därför ha nolltolerans även mot småbrott som snatteri och skadegörelse. Att säkerställa en lokalt förankrad polis med fler och synliga poliser och med mer resurser är en absolut förutsättning för att genomföra detta.

Stärk vittnesskyddet

Tystnadskulturen i vissa områden och grupper är förödande. Vi vill stärka skyddet för vittnen och skärpa straffen till minst två års fängelse när någon hotar ett vittne. För att fler ska våga lämna gängbrottsligheten vill vi också göra det möjligt för fler att ingå i vittnesskyddsprogram.

Stoppa gängrekryteringen – även på lång sikt

Att bara satsa på hårdare straff stoppar inte fler från att söka sig till gängen. Vi vill därför satsa på att motverka det. Det behövs en bra skola som erbjuder goda framtidsförutsättningar och där alla elever lämnar grundskolan rustade att kunna ta sig vidare mot självförsörjning. Ungdomar på glid måste fångas upp och skiljas från destruktiva miljöer. Vi vill därför se en satsning på trygghetsvärdar som ska utgöra en länk mellan lokalsamhället och polisen i vardagen.

Vi vet också att många som dömts för grova brott har psykisk ohälsa eller en neuropsykiatrisk problematik. Därför vill vi se till att man ska kunna få snabb och adekvat behandling för att inte hamna i våldssituationer, kriminalitet eller drogmissbruk. Det behövs tidiga stödinsatser till barn och familjer i riskzon samt möjlighet för socialtjänsten att kunna ingripa med insatser på ett tidigare stadium än i dag.

Ansvarig talesperson

Ulrika Liljeberg
Andre vice partiledare. Rättspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Dalarna.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.