Djurvälfärd

Sverige har världens bästa djurskydd och det lönar sig. För djuren, för miljön och för folkhälsan. Vi har också Europas friskaste djur och använder minst antibiotika i EU när det kommer till djurhållning.

Centerpartiet vill:

  • Fortsätta att sänka avgifterna för svenska bönder
  • Ge svenska bönder bra villkor så att de kan producera mat med världens bästa djurskydd
  • Höja djurvälfärden på EU-nivå och arbeta för likvärdig tillämpning av EU-regelverken

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Världens bästa djurskydd. Svenska grisar får röra sig fritt och har knorren kvar.

Djur ska ha det bra och skyddas från lidande. De ska så långt som möjligt kunna få utlopp för sina instinkter och kunna utföra sitt naturliga beteende.

För oss är det självklart att de människor som väljer det ska kunna äta kött- och mjölkprodukter. Men lika självklart är det att de djur som ger oss köttet, mjölken och äggen ska ha det bra och tas väl om hand.

Sverige tillhör en liten skara länder i världen som har starkast djurskydd. Vi ligger långt över hur det ser ut i övriga länder i EU. Våra kor får gå ute och beta på sommaren. Grisar får röra sig fritt, har knorren kvar och smågrisarna får dia hos suggan längre än i övriga Europa. Och det goda djurskyddet lönar sig. Vi har också Europas friskaste djur och använder i särklass minst antibiotika till djur i EU.

Det goda svenska djurskyddet lönar sig – för djuren, för miljön och för folkhälsan. Men tyvärr inte alltid för den svenska bonden. För det kostar lite mer att låta kycklingarna och grisarna få mer utrymme att röra sig på, och att låta korna komma ut på sommaren. Vi tycker att de svenska bönderna ska få goda villkor, så att de kan fortsätta producera mat med världens bästa djurskydd.

I Alliansregeringen såg Centerpartiet till att göra djurskyddskontrollerna kostnadsfria för bonden. Det löste vi genom att göra djurskyddskontrollen statlig. Vi såg också till att det satsades över 100 miljoner kronor på att ha kontrollanter som ser till att alla djur verkligen har det bra. Vi införde även en ersättning för grisbönder på drygt 1 000 kronor per sugga. Samtidigt som vi höjde djurskyddet sänkte vi också skatter och avgifter på 2,2 miljarder svenska kronor per år för svenska bönder.

Världens bästa djurskydd har ett pris. Och det är vi beredda att betala.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.