Mat och miljö - maten vi äter

Mat ska produceras med hänsyn till miljön och inte riskera människors och djurs hälsa. Genom att äta mer svensk eller närodlad mat minskar miljöpåverkan och samtidigt tas ansvar för djurens hälsa. I dag slängs omkring en tredjedel av all mat som produceras. Vi vill minska – och helst ta bort – matsvinnet.

Centerpartiet vill:

  • Minska matsvinnet
  • Göra det enklare för konsumenter att göra medvetna val
  • Göra det enklare att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning vid upphandling och inköp till offentliga kök

sol-has-bg sol-light-text

Vi avskyr matsvinn – det ligger i vår historia

Centerpartiet bildades en gång i tiden av bönder som visste att man måste bruka marken, utan att förbruka den. För om jordens resurser inte användes uthålligt och du inte var rädd om den mat som producerades, så riskerade skafferiet att gapa tomt nästa år.

Många bönder som levde för hundra år sedan skulle nog bli förvånade om de fick veta att vi i dag slänger mer än en tredjedel av all mat som vi producerar. Det är såklart inte hållbart. Det är inte heller hållbart att det i vissa delar av världen används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Eller att människor som plockar bananer kan bli sterila och dö i förtid av alla gifter som används i produktionen.

Ta bättre tillvara det som trots allt slängs

Vi vill göra det enklare för konsumenter, butiker och dem som producerar vår mat att ta vara på matsvinnet. Vi vill låta mer kasserad mat komma till användning, till exempel som biogas eller som foder åt djur, utan att tumma på fodrets kvalitet. När mindre mat går till spillo minskar också påverkan på miljön och klimatet.

Gör det enklare att göra medvetna val

Vi vill också att det ska bli enklare för dig som konsument att göra medvetna val när du handlar. I Sverige är vi bland de bästa i världen på att använda lite antibiotika i djurproduktionen och samtidigt ha friska djur. Det minskar risken för utveckling av antibiotikaresistens. Genom att byta ut importerad mat mot närproducerad mat med hög miljö- och klimathänsyn, kan vi ta ansvar för både bättre djurhälsa och miljö. Med bättre och tydligare märkningar på maten, exempelvis ursprungsland, blir det lättare att välja.

Mer hållbar mat i skolor, förskolor och på äldreboenden

Det bör även bli enklare för de som köper in mat till offentliga kök att ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd och antibiotikaanvändning. Extra viktigt är det att servera hållbar mat i skolor, förskolor och äldreboenden.

${contact.name}

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.