Centerpartiet lokalt

A-kassa och omställningsförsäkring

A-kassan är en försäkring som ska vara tillfällig. Den ska fungera så att det blir lättare för människor att byta jobb än vad det är idag.

Centerpartiet vill:

  • Att a-kassan ska vara allmän och omfatta alla som har kvalificerat sig.
  • Höja nivån på a-kassan under de tre första månaderna av arbetslösheten för att sedan snabbt trappas ned.
  • Att arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ska vara två separata försäkringar.

"Självklart ska det erbjudas A-kassa för alla - vill man sen engagera sig fackligt så är det upp till var och en."

Eva Engström, Adelöv

A-kassa och omställningsförsäkring

A-kassan är inget bidrag utan en försäkring. Genom att betala in en avgift kan du också få ersättning om du skulle bli arbetslös en period.

För oss är det viktigt att a-kassan är en försäkring som fokuserar på omställning. Den ska uppmuntra rörlighet och underlätta för människor att kunna byta jobb. Det är en naturlig del i den flexibla arbetsmarknadsmodell vi vill se.

Vi tycker också att a-kassan borde höjas. Den höjningen ska kombineras med att ersättningen snabbare trappas av och med fler stödjande insatser. Då tror vi att fler uppmuntras att hitta ett nytt jobb snabbare.

Annika Qarlsson
Talesperson för frågor om arbetsmarknad, integration och jämställdhet. Riksdagsledamot Västra Götala...