sol-has-bg

ALLIANCE OF LIBERALS AND DEMOCRATS FOR EUROPE (ALDE)

Om ALDE

ALDE är ett liberalt europeiskt parti och det fjärde största partiet i Europarlamentet, där dess ledamöter ingår i gruppen Renew Europe. Partiet har också företrädare i Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.

ALDE:s politik handlar om att stärka mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter i och utanför EU. Partiet verkar för att utveckla EU:s inre marknad och att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska fördjupas.

Förutom Centerpartiet ingår flera andra partier i Europa, bland annat tyska FDP, brittiska Liberal Democrats, nederländska VVD och D66, finländska Svenska folkpartiet, samt Liberalerna.

Läs mer på ALDE:s hemsida

ALDE:s manifest

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.