Emma Wiesner

Personbild


Europaparlamentariker

Om Emma

Emma Wiesner är Europaparlamentariker för Centerpartiet. Klimat, energi och jordbruk är nyckelfrågor. Emma Wiesner är ordinarie ledamot i ENVI, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, suppleant i AGRI-utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, samt suppleant i ITRE-utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Utöver utskottsplatserna i parlamentet är Emma Wiesner ledamot i Delegationen för nordiskt samarbete och relationer med Norge och Schweiz, Gemensamma kommittén EU-Island, EES gemensamma parlamentarikerkommitté, samt suppleant i Delegationen för relationer med Kina.

Kontakta Emma Wiesner

Kontakta Emma

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.