Rädda den stackars fisken

Det är från och med nu förbjudet att agna med levande mört. Jag tar mig för pannan.

Miljöpartiet(MP har utsett generaldirekören för djurskyddsmyndigheten), med socialdemokraternas stöd, tycker att det är oerhört viktigt att klämma åt våra fritidsfiskare som bryter mot lagen då de agnar med levande mört. Vad ska vi då säga åt de havsörnar som också dräper mört och åsamkar lidande.

Otroligt land vi lever i där 25% av den arbetsföra befolkningen inte har ett arbete att gå till samtidigt som socialdemokraterna med stödpartiet Miljö ägnar tid åt mört eller inte mört.