Centerpartiet lokalt

Vi skriver brev

Idag har min gode vän Magnus Andersson och jag skrivit brev till landshövdingen i hans roll som ordförande i Länsarbetsnämnden.
Arbetslösheten i Gävleborg är alldeles för hög. Ungdomsarbetslösheten närmar sig det oacceptabla. Det skulle inte behöva vara så. Vi tycker att det är allas vår uppgiftatt försöka finna lösningar på den. Idag visar en undersökning från IAF, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, att endast en procent av de arbetssökande får jobb genom arbetsförmedlingen. Samtidigt visar en undersökning från Riksdagens utredningstjänst att varje arbetsförmedlare förmedlar ett jobb per år.
Med anledning av detta föreslår vi nu att landshövdingen i sin egenskap av ordförande i Länsarbetsnämnden tar upp ett extraärende på fredag att man ska ansöka om att få bli pilotlän för att upphandla arbetsförmedlingstjänster. Arbetsförmedlingen har misslyckats med sitt uppdrag. Det är dags för andra att få samma chans som arbetsförmedlingen haft monopol på alldeles för länge.

Svar lär följa.