Nyförälskad?

Vid måndagens förtroenderåd hälsade Maud oss välkomna med ett underbart tal. Det handlade främst om det öppna Sverige, om hur vi måsta bejaka globalisering och stå upp för internationell solidaritet. Det märktes gång på gång hur hon brann för frågorna. Inte minst när hon berättade om ett möte med sin väninnas Marias son. Maria har utländsk bakgrund, men hennes son är född och växer upp i Sverige idag. Men en dag säger Marias lille son, att han vill flytta till England eller USA när han blir stor och ska börja jobba.

Centerpartiet under ledning av Maud är för frihandel, för fri arbetskraftsinvandring och för liberalisering av ekonomin.

För den som varit partimedlem i snart trettio år kändes det efter att ha hört hennes anförande som det måste kännas att plötsligt vara nyförälskad i sin gamla fru efter trettio års äktenskap.