Nog är det bedrövligt

Dessa gamla människor som varit gifta och sammanboende i årtionden men som under sina sista år skiljs åt på grund av bristande kommunal planering.

Satsningen på ett stort antal nya särskilda boenden kommer inte en dag för tidigt.