Jag tycker som Fredrik

Lindström. Julgranen och tomtarna är välkomna på julaftonsmorgon, inte tidigare. Konservativ kan man kanske kalla det. Isåfall är vi två, Fredrik Lindström och jag.