Intressant utveckling i New Jersey

Dödsstraffet debatteras i USA. Inte minst efter den skandalösa avrättningen i Florida före jul då den dödande injektionen hamnade utanför blodkärlet med ett långt lidande som följd.

Nu är New Jersey beredda att ta steget, avskaffa dödsstraffet till förmån för livstid utan möjlighet att bli benådad.

Den massmediala bilden av USA blir i Sverige av förklarliga skäl rätt ensidig. Vi har inte många svenska utrikeskorrespondenter verksamma i landet. Läsning av amerikanska tidningar är därför inte helt ointressant.