och kryddar med Johannisört

Den krögare som blandar Coca cola i sprit och serverar det gör det helt i enlighet med lagen. Den som däremot kryddar brännvinet bryter enligt Folkhälsoinstitutet mot alkohollagen. Det är nämligen förbjudet att tillverka sprit. Krydda brännvin är enligt Folkhälsoinstitutet lika med att tillverka sprit. Däremot tydligen inte att blanda grogg.

Folkhälsoinstitutets agerande är lika förödande för folks förtroende för en restriktiv alkoholpolitik som det var förödande för det svenska djurskyddet när Djurskyddsmyndigheten ville förbjuda agnandet med mask och mört vid fiske.

En moderat riksdagsman har ställt frågan till folkhälsominstern vad hon tycker. Då blir det genast krångligt. Enligt den svenska regeringsformen får icke ett svenskt statsråd lägga sig i hur en myndighet tolkar lagen. Då kallas det ministerstyre, statsrådet får skäll av KU och kanske prickas. Det vill inget statsråd vara med om. Statsrådet kan däremot föreslå regeringen att lägga fram en ny lag alkohollag till riksdagen.

Det blir kanske resultatet. Ministern tillsätter en utredning som kommer med ett betänkande som går på remiss och som sen blir till en proposition efter att ha granskats av lagrådet som kan föreläggas riksdagen för beslut. En lagändring där riksdagen tydliggör att kryddning av brännvin ej är liktydigt med hembränning.

Tänk så mycket billigare och enklare det blev om sunt förnuft kunde få råda även på Folkhälsoinstitutet.