Raimo och Mona

Min kollega som distriktsordförande i Gävleborgs partivärld, socialdemokraten Raimo Pärssinen, har ett problem. Han är den som tydligast, inte en gång utan flera gånger, krävt Mona Sahlins avgång. Nu sitter han där med skägget i brevlådan. Riksdagsledamot med en partiledare som med all sannolikhet inte har glömt vilken linje Raimo mycket aktivt drivit.

Han har med all sannolikhet meriterat sig till att bli en en av det socialdemokratiska partiets främsta backbenchers. Sannolikheten att den nya partiledare kommer att ge Raimo något tyngre uppdrag eller något inflytande på politiken är nog inte överhängande.

Tyvärr drabbas även Gävleborg. Det är viktigt för länet att ha riksdagsledamöter med stort förtroende hos respektive partiledning.