Ney får fängelse i 30 månader

USA är ett föregångsland på vissa sätt. Kampen mot korruptionen står exempelvis högt i kurs. I USA döms topparna i samhället till hårda straff. Kongressmannen Ney döms till 30 månaders fängelse. Ledande företagsledare få det tredubbla.

I Sverige finns uppfattningen att topparna alltid klarar sig. När dömdes en svensk riksdagsman till fängelse för att ha haft allt för närgågna relationer, korrumperats, av diverse intressen. Vi kanske har en del att lära av USA vad gäller att alla är lika inför lagen.