Icke nyhet

Opinonsundersökningar som publiceras i ett läge där det är nästan fyra år kvar till nästa val måste väl vara en av de största icke nyheterna. Handlade det om januariundersökningar 2010 skulle nyhetsvärdet möjligen vara något större.

Den nya regeringen har börjat sjösätta ett stort antal förslag som kommer att ändra Sverige. Förhoppningen är att vi om fyra år inte längre kommer att vara ett land där drygt en miljon människor i arbetsför ålder försörjs av bidrag.

Valet 2010 kommer att avgöras beroende på om människor då upplever att Sverige är ett bättre land då än idag och om de har förtroende för att Alliansregeringen kommer att fortsätta göra ett bra jobb. Svårare än så är det inte.