Rosenbad plus och minus

Det finns för och nackdelar med att arbeta på statsrådsberedningen. En fördel är tillgång till många av Sveriges främsta experter. Igår fick jag tillsammans med centerriksdagsmannen och professorn Lennart Levi möjlighet att under en timme diskutera självmord och vad som kan göras för att förebygga självmord med Danuta Wasserman, Sveriges främsta expert på området. En oerhört imponerande kvinna och en mycket rik kunskapskälla att ösa ur. Vi kan göra mer för att förebygga en av de största orsakerna till död hos yngre människor var hennes budskap. Bland annat berättade Danuta att självmordsförsök är nästan tre gånger så vanligt bland flickor än hos pojkar. Det är också så att flickor i mycket högre grad får professionell uppföljning vilket inte pojkar får i lika hög utsträckning. I Medelhavsländerna är förehållandet det motsatta. Pojkarna får bra uppföljning men inte flickorna. Något som nu WHO har påpekat både för Sverige och för Italien.

Nackdelar finns också. Jag vet exakt hur lång tid det tar att i mycket rask takt förflytta mig från skrivbordet på våning 7 Rosenbad till perrong 18 där Gävletåget väntar. I går sprack tidsplanen. Entrén till Rosenbad smockfull med TV kameror och journalister med Mats Knutsson och KG Bergström i täten. Jag hade missat att det skulle vara partiledaröverläggningar klockan 16. Missade nästan tåget och funderade under språngmarschen på vems fel det var KG Bergströms, eller Reinfelt. Kom på Centralen fram till att den skyldige förståss var Danielsson.