Säg upp prenumerationen

I dagens GD finns en artikel om hur det är att arbeta på statsrådsberedningen. Bra skriven tyckte jag men inte äldsta dottern. Katastrof, det stå i tidningen att jag är 12 år! Alla kommer att ha läst det och ha kommentarer.

Säg upp prenumerationen!!!