Obehagligt inhopp i debatten

Efter några dagars sportlov i Åre är jag tillbaka på jobbet. Det är en förmån att ha ett jobb som man faktiskt längtar till även under ledighet.
Jag blir illa berörd när jag läser DN debatt. Den katolske ärkebiskopen och Pingsrörelsens ledare hotar KD med att gör som vi säger annars uppmanar vi våra kyrkobesökare att rösta på ett annat parti. Sakfrågan handlar om Sverige liksom övriga länder ska tillåta att utländska kvinnor får göra abort i Sverige precis som de har rätt att få tillgång till övrig sjukvård. När lagförslaget var ute på remiss var endast Livets Ord och Katolska kyrkan emot.

Lagförslaget överenstämmer helt med Alliansens och även KD:s syn på abortfrågan. Vi ska genom att sprida kunskap om preventivmedel se till att de blir så få aborter som möjligt men att det måste vara kvinnan som beslutar.

Pingströrelsens ledare (som enligt uppgift är socialdemokrat) och den katolske biskopen försöker göra sig till talesman för alla kristna. Vem gav dem det mandatet? Uppmaningen att rösta på ett annat parti är i praktiken en uppmaning att rösta på Sverige Demokrarna. Det är det enda parti som så vitt jag vet förespråkar Katolska kyrkans syn på preventivmedel och abort i Sverige.

Heder åt KD ledaren som står rakryggad i stormen och förespråkar en klok abortpolitik.