Kul i riksdagen

Det kan vara rätt roande att läsa riksdagsprotokoll. Igår var det interpellationsdebatt. Berit Andnor ( s ) hade frågat statsministern varför han inte svarade på de interpellationer som ställdes till honom utan lätt andra ministrar svara. Efter att statsministern gett sitt svar klämde Andnor till med följande:

Jag tyckte att det var ett mycket märkligt svar. Det var en lätt raljerande, ifrågasättande ton som statsministern använde sig av. Det tyckte jag var märkligt, eftersom jag har utgått ifrån att vi alla, riksdagsledamöter i denna kammare och statsråd, ville slå vakt om den arena för aktuell politisk debatt som riksdagen utgör och att det självfallet också måste finnas ett uppriktigt intresse även från regeringens sida av att riksdagens ledamöter fullt ut kan utföra det uppdrag som vi har.

Vilket gav Fredrik Reinfelt möjlighet att svara:

Det ställdes 61 interpellationer till Göran Persson under mandatperioden 1998–2002. Han besvarade noll.
Det ställdes 62 interpellationer till Göran Persson under tiden 2002–2006. Han besvarade sex.
Med det sättet att resonera, Berit Andnor, har jag nu alltså täckt en tredjedel av min kvot för hela mandatperioden, om det är det korrekta synsättet.


Dessutom kunde han berätta att det svar han givit var unde dagens debatt som alltså var raljerande och med en ifrågasättande ton var ordagrant det svar som Per Nuder givit något år tidigare.

Här är länken. Anförande 66.