Heja Persson

Jag förstår inte all kritik som riktas mot "Ordförande Persson". Det är en suverän dokumentation som kommer att vara viktig i all historieskrivning för tiden runt millennieskiftet. Kritik iform av att det är mycket dålig journalistik och att inte de påhoppade får yttra sig bottnar i att man inte ser programmen för vad de är - Göran Perssons egen dagbok.

Tage Erlander skrev sina memoarer i fem delar. De var oerhört tillrättalagda och publicerades då han fortfarande var i livet. Först efter hans död har dagböckerna publicerats vilket ger en helt annan bild av statsministern.

Göran Persson väljer att publicera sin dagbok i en annan form och omedelbart efter sin avgång från den aktiva politiken.

Det är mycket frikostigt gjort av honom. Han förlorar mycket på att hans memoarer som kommer ihöst inte kommer att sälja lika bra och framförallt att han framstår så tydligt som den narcissistiske buffel han är. Hans eftermäle hade säkert tjänat om han skrivit istället för att prata dagbok och om de hade publicerats först 2031. Den vinst som Persson gjort med sitt upplägg är att han under många år hade full koll på en av Sveriges tyngsta politiska reportrar.