LO, TCO och Svenskt Näringsliv

Jag var idag med om en spännande morgonaktivitet. LO distriktet i Gävleborg under Rolf Wiberg och Svenskt Näringsliv med regionchef Lars Beckman har rivit murarna och tillsammans med TCO i Gävleborg startat en intressant diskussion. Vad kan vi tillsammans göra för att minska ungdomsarbetslösheten i Gävleborg. Den är nämligen landets högsta.

Idag var jag som länsordförande för Centerpartiet inbjuden tillsammans med mina kollegor. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Moderaterna dök tyvärr inte upp men vi andra hade en prestiglös och mycket bra diskussion.

Det handlar om två saker. För det första att få skolan att öka samarbetet med näringslivet och att dessutom att höja kvaliteten. De som drabbas av en dålig skola är arbetarklassens barn. Det visar undersökninge efter undersökning. För det andra handlar det om attityder. Vi har i länet en stor grupp ungdomar som lever i andra generationens utanförskap. Föräldrarna har större delen av sitt vuxna liv levt på bidrag och ungdomarna känner ingen annan verklighet.