Ifrågasatt ordförande

Inför lördagens distriktsstämma ifrågasätts jag som ordförande av tre äldre herrar från Norra Hälsingland. Sådan är politiken. Den som är vald till ett uppdrag innehar uppdraget under en period, sen är det upp till väljare eller ombud och besluta om förtroendet finns för en ny period.

Man använder det bedrägeri som CUF i Gävle utsattes för och som uppdagades i höstas som argument. Jag och Erik Holmestig var revisorer i CUF kretsen och upptäckte som revisorer inte att bedrägeriet pågick. Både jag och Erik har svarat att vi inte ser hur vi hade kunnat agera på annat sätt än vad vi gjorde. En kassör som styrelsen litade på lovade att göra bokslutet så fort han kom hem från utlandet. Styrelsen accpeterade tacksamt hans förslag och vi gjorde som revisorer bedömningen att bokslut och revision i en liten förening med ringa verksamhet kunde vänta.

Distriktsstyrelsen hade frågan uppe för drygt en månad sedan. Vi beslöt då att be två av våra mest erfarna ekonomer att gå igenom det som hänt. Framförallt utifrån att se hur vi kan förhindra att det händer igen men också då en gång för alla svara på frågan om jag och Erik Holmestig kunde ha gjort annorlunda. Deras rapport kommer att finnas klar inför stämman så att alla frågetecken kan rätas ut.

Många frågar mig vad som ligger bakom det hätska angreppet från norr. Varför vill de tre komma åt Dig? Jag har ingen anledning att kommentera det vidare. Jag utgår ifrån att de har mycket goda skäl.