Sjukhusläkarna

Sjukhusläkarförening är en del av Läkarförbundet. Totalt är 18 000 specialistläkare anslutna, jag en av dem. Idag samlades föreningens fullmäktige för ett två dagarsmöte i Stockholm. Jag hade den stora äran att hålla ett anförande under titeln "en överläkares första stapplande steg på Rosenbad". Spännande och utmanande att stå inför sina kollegor och med centerloggan på Powerpoint bilderna beskriva Regeringen, dess politik och ambitioner.