Klok moderat

Brännpunkt i Svenska Dagbladet har den moderate partisekreteraren, Schlingman tror jag han heter som Mona sa, skrivit mycket kloka ord. Intressant med en partisekreterare som vågar erkänna att han till viss del likt kejsaren är naken.

De politiska partierna är med få undantag reliker från en svunnen tid. Förutsatt att Centerpartiets stämma i höst fattar kloka beslut tror jag att vi kan få en något mer modern organisation, men mycket återstår att göra.