Möjlighet till sjukintyg från första sjukdagen

Ett av de regeringsförslag som jag är mest stolt över att ha medverkat till. Sverige har Europas högsta sjukskrivningstal men sannolikt en av Europas friskaste befolkningar. Något måste göras och då finns det två vägar. Antingen kan man sänka ersättningsnivåerna. Det drabbar de som verkligen behöver vara sjukskrivna. Den andra vägen är att skärpa upp reglerna så att missbruk stävjas. Den vägen har Alliansregeringen valt.

Alla som haft ett vanligt jobb vet att det finns arbetskamrater som ofta sjukskriver sig. Orsakerna är säkert många. Handlar det om måndagssjukskrivning är det inte sällan missbruk. Är det någon som alltid sjukskriver sig när schemat betyder att han eller hon ska arbeta julafton, nyårsafton eller midsommaroafton och semesteransökan inte beviljats handlar det om en person som tycker att andra kan gott göra mitt jobb.

Erfarenheterna från de arbetsplatser där man konsekvent använder kollektivavtalets möjlighet till intyg från första dagen vid upprepad korttidsfrånvaro är minst sagt mycket god. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset ledde det till att sjukfrånvaron i den aktuella gruppen sjönk till 30%!!!!!!!!!

Jag är mån om att behålla en bra sjukförsäkring för de som verkligen är sjuka och är stolt över att ha medverkat till att stävja användningen av sjukskrivning som ett sätt att fortsätta missbruka, vara ledig när semstern inte beviljats etc.