Mångfald i vården

Utredningen presenterade just sitt betänkande. Problemet är att små företag som erbjuder exempelvis äldreomsorg lätt slås ut av storföretag. Lösningen är att låta makten gå till den som ska ha tjänsten ex vis den äldre.

Så bra att förslagen om valfrihet i äldreomsorgen, barnomsrogspeng redan är på gång.