Kära pensionärer

besinnen eder skulle man kunna säga. På DN debatt förfasar sig den samlade pensionärsrörelsen i Sverige över att inte få del av jobbskatteavdraget. När de som jobbar får en skattesänkning borde även de som inte jobbar få det, rättvisa ska det vara.
Alliansen vann valet på att minska utanförskapet. En miljon människor i arbetsför ålder som försörjs via bidrag - ohållbart. Ett hot mot allt annat som är viktigt , äldreomsorg, sjukvård etc.

En mycket viktig del i att råda bot på detta är att det ska löna sig mer att arbeta, därav jobbskatteavdraget. Kvittona börjar komma på att det som gjorts är rätt. Sverige har inte haft en så låg arbetslöshet sen tidigt nittiotal.

Nog borde väl våra pensionärsorganisationer kunna se lite vidare än till antalet kronor på pensionsutbetalningen. Att sen påstå att regeringen vill göra indragningar på ålderspensionen är ren lögn. Inga sådana förslag finns.