Midsommarafton i Rom

Italiensk dator saknar tre viktiga ting. De tre bokstaver som forgyller det svenska spraket. Forrutom det sa ar Italien inte helt fel. Inte sa tokigt att fira midsommar i Rom heller. Trots att ingen i ressallskapet ville dansa sma grodorna pa Petersplatsen. Man ska se Peterskyrkan och Coloseum darefter shopping sa att fyra damer i aldern 12 till 15 blir nojda. Kvall vid Spanska trappan ar ocksa ratt harligt.

Kan alltsa rekommendera en alternativ midsommar for de som vagar prova nagot nytt.