Forskning i sommarvärmen

Gårdagens rapport om kopruttar som orsaken till klimatkrisen var väl ingen höjdare. Forskningen i sig säkert viktig och seriös men det sätt som ekot hanterar nyheten gör att klimatdebatten får ett löjets skimmer över sig.

Desto intressantare är den rapport som kommer från IFAU (institutet för arbetsmarknadspolitiskt utvärdering) där man visar sambandet mellan ersättningsnivåer i socialförsäkringar och hur de utnyttjas. Självklart samband rent intuitivt men det har ifrågasatts av många vänsterdebattörer. Nu är sambandet belagt. När sjukersättningen ökade från 80% till 90% så ökade också längden på sjuksrivningarna.

Sverige har världens friskaste befolkning ikombination med de högsta utnyttjandet av sjukförsäkringen. Inte minst är det ett problem när det handlar om de människor som permanent sätt utanför genom förtidspensioneringar (sjuk och aktivitetsersättningar). Den typen av forskning som bedrivs på IFAU och även lärandet från andra länder som haft samma problem är viktiga byggstenar när utvecklingen ska vändas. 550 000 människor i arbetsför ålder som är stämplade att helt sakna arbetsförmåga och därmed utestängda genom förtidspension är inte hållbart i längden.