Besinnelse

Den moderate riksdagsmannen Lennart Hedqvist gjorde igår ett sommarutspel. Han lyckades så tillvida att bilden av splittring ifråga om fastighetsskatten spreds och han lyckades också tvinga sin partiledare tillika statsminister att gå ut och uppmana Hedqvist till besinning.

I allt arbete är det klokt att bestämma sig för en rutin och därefter följa den. Inte minst viktigt är det när det handlar om att styra Sverige med en koalitionsregering. Det borde inte vara svårt. Först diskuterar varje parti internt vilken ställning man har i en fråga. Därefter förhandlar man med de andra partierna för att komma fram till en lösning som sedan verkställs.

Fastighetsskatten är ingen enkel fråga. De fyra allianspartierna har haft år på sig att i opposition mejsla fram ställningstaganden. Partiledarna lyckades i god tid före valet komma fram till en gemensam åsikt där det verkligen handlade om att ta och ge. Alliansförslaget har nu lett till att regeringskansliet skickat ut två tänkbara lösningar på remiss som förhoppningsvis kan leda till ett beslut i riksdagen under vintern.

Hedqvists utspel har fått två resultat. Den semestrande svensk som igår tog in nyheter med ett halvt öra får bilden ”nu kan borgarna inte komma överens”. Den som har slut på semester och åter visar intresse för politik och därför såg nyheternas hela inslag måste ställa sig frågan om varför ledande moderata politiker, oavsett om det handlar om försvaret eller om fastighetsskatten, i massmedia måste manifestera sin oenighet.