Påhoppad i läkartidningen

Förra veckan blev jag i läkartidningen angripen av verksamhetschefen på en hälsocentral som var upprörd över mina positiva inställning till lagändringen som möjliggör krav på läkarintyg från första dagen för de individer som har upprepad korttidsfrånvaro. Verksamhetschefen gick så långt att han uppmanade kollegorna att vägra. Intressant att en verksamhetschef kan uppmana till civil olydnad. I veckans nummer finns mitt svar publicerat.