Finland alltid spännande

Finland har blivit föregångare på många områden. Ett är äldreomsorgen där alternativa lösningar tillåts på ett helt annat sätt än i Sverige. Jag läste just om Sinikka i Hufvudstadsbladet.

Fritt val reformen som kommer i Sverige kommer att öppna många spännande dörrar.