Torsdag och centerstämma

Idag startade centerstämman. Roligt att träffa gamla vänner. En del har jag kännt i 30 år. Maud inledde med att tala kring att det räcker inte med regeringsskifte utan det behövs också ett åsiktsskifte i Sverige.
Stämman fattade under kvällen två för mig mycket viktiga beslut:
För det första antogs den nya stadgan enhälligt. Det hade räckt med att ett ombud sagt nej för att den skulle falla. Jag har de sista fyra åren jobbat rätt hårt med att ta fram den nya stadgan. Hållt i pennan rätt ofta, läst remissvar på sena natt timmar. Åkt runt i landet för att förklara det geniala med vårt förslag.

Träffade efter beslutet Maud och fick ett tack för jobbet. Allt ska inte vara så enkelt tyckte Maud, då blir det ingen utmaning. Jag svarad att utmaningar har jag definitivt inget emot men att stå inför att det räcker med att en idiot skriker nej för att allt arbete skulle vara förgäves är inte kul. Med glimten i ögat svarade Maud "Nu har vi alltså gjort det slutgiltiga testet på att det bland våra 300 ombud inte finns några idioter".

För det andra beslöt stämman med stark majoritet att säga avslå Centernätverket mot EU:s krav på folkomröstning om EU fördraget. Den som är allmänt EU negativ och vill kasta in grus i samarbetsmaskineriet genom att kräva folkomröstning har inte mycket att hämta i det moderna Centerpartiet. Vi är rätt enade bakom linjen, smalare men vassar. EU fördraget har dessutom riksdagsgruppen ställt sig bakom. Vi var positiva till EU utvidgningen och är positiva till att det därmed krävs ett nytt fördrag.