Olof Johansson

Dagens stora händelse var inte Mauds rikstingstal utan vad hon och Olof Johansson sa när den senare förärades Bramstorpsplaketten, Centerpartiets främsta sätt att belöna dem som gjort en stor insats.

Maud beskrev Olles gärning, däribland insatsen för att sanera Sveriges ekonomi under 90 talet. Det var en historisk insats där vi idag kan kvittera in vinsten iform av statsfinanser med stora överskott. Olle tackade och sa bland annat till sin efterträdare" ni är på rätt väg".

Känslan jag fick var densamma som när Torbjörn Fälldin återkom till centerstämmorna när Maud Olofsson valdes till partiledare. Det sår som uppstod i centerrörelsen när Fälldin slutade som partiledare 1985 hade då läkt efter 16 år. Idag läkte såret som uppstod då Olle lämnade partiledlarskapet 1998.

För mig som jublade när Olle valdes till partiledare men även var en aktiv del i att han lämnade partiledarskapet var det en stor stund. Jag kan säga att ögonen var inte helt torra.