Odenberg ska bli motionär

Idag offentligggjorde försvarsministern sin avgång. Han ska motionera bort de trettio kilo han lagt på sig sista året. Även om jag kanske också borde gå ner ett eller annat kilo ska jag försöka göra det utan att avgå.
Motiven till hans avgång är hedrande. Han kan ej verkställa vad regeringens fyra partier kommit överens om vad gäller försvarmakten. Det är viktigt i alla ledande befattningar att man har en inre harmoni. Jag är med så länge jag kan stå för mina handlingar. Får jag av chefen ( i det här fallet cheferna i de fyra partierna) order att göra något som strider mot min övertygelse är avgång den naturliga följden.
Den som hänger sig kvar oavsett inriktning bara för att behålla position mår i längden inte bra och blir heller inte en trovärdig chef.