Om centerstämman

Det har skrivits ett stort antal referat från centerstämman i Kalmar. De flesta på temat succé. Det var också det intryck de flesta som bevistade stämman hade i tankarna på hemresan. Ett av de roligare kåserierna återfann jag i Kvällsposten. Dr Besk är dessvärre ingen kollega jag känner.