Glädjande siffror från AMS

Återigen glädjande siffror från AMS. Arbetslösheten minskar snabbt. Även i det län som har den högsta arbetslösheten, Gävleborg, går det snabbt åt rätt håll. Märkligt att Radio Gävleborg väljer att fokusera på att antalet funktionshindrade utan arbete ökat i länet. Med tanke på att utvecklingen är den motsatta i övriga Sverige och att arbetslösheten minskar mycket snabbt i Gävleborg borde frågan kanske vara; hur klassificerar länsarbetsnämnden i Gävleborg funktionshindrade. Kan det vara så att det som skiljer ut Gävleborg från andra län inte är verkligheten utan hur statistiken förs.