Ny handelsminister

En docent och medicine doktor, om än ej läkare, skadar inte i statsrådskretsen. Det blir nästan komiskt när presskonferensen ägnas åt huruvida man kan ha en lila Porsche eller hur det ska tolkas att det nya statsrådet betalat svart arbetskraft. Mer fokus på handelspolitiken hade inte varit fel i den efterföljande frågestunden.