VAB fusk

Idag berättar socialförsäkringsministern att regeringen kommer att skärpa kontrollen vid uttag av VAB (vård av sjukt barn) dagar.

Bakgrunden är följande:
IFAU, institutet för arbetsmarknadspolitiskt utvärdering har på den socialdemokratiska regeringens uppdrag gjort en studie kallad ”Överutnyttjande av tillfällig föräldrapenning”.

Tillfällig föräldrapenning TFP består av tre olika förmåner:
Rätt att vara hemma med sjukt barn från 0-12 år (VAB dagar). Om det finns särskilda behov kan man även vara hemma med sjuka barn från 12 till 16 år. Då krävs ett särskilt läkarintyg.
Rätt för pappor att få ersättning för 10 arbetsdagar i samband med barnets födelse, så kallade pappadagar.
Rätt till ersättning för föräldrar till handikappade barn då de besöker barnets skola – kontakt dagar.

Undersökningen berör bara den första förmånen. IFAU använde sig av informationsmetoden. Den går ut på att en grupp föräldrar får information om att försäkringskassan kommer att utsätta dem för särskilt noggrann kontroll vid uttag av VAB och en kontrollgrupp fick inte tilläggsinformationen. IFAU följde båda gruppernas utnyttjande av VAB och kunde konstatera att den grupp som fått särskild information om utökad kontroll minskade uttaget av VAB dagar med 22%, mäns uttag minskade med 28% och kvinnors uttag minskade med 19%. Män överutnyttjar alltså 50% mer än vad kvinnor gör.

Med tanke på att kostnaden för VAB 2007 beräknas bli 3,4 miljarder så innebär det, om IFAU:s studie är korrekt, ett överutnyttjande motsvarande 750 miljoner kronor.