Roger Tiefensee bland de sista

Centerpartiets gruppledare hamnar sist på listan över taxiåkande riksdagsmän. Trots att han bor på Kvattala gård i Dunkers socken, långt från all ära och redbarhet, har han inte lyckats åka taxi för mer än 96 kronor. Annat är det med den flitige före detta sosseministern Sven Erik Österberg, även hand boende på den svenska landsbygden, inte så långt från Stockholm. Den flitige Österberg har på samma tid åkt 76 tusen niohundra tolv kronor och tjugo nio öre.

Att ingen journalist dragit slutsatsen att Österberg är flitig, reser mycket, medan Tiefensee är en lat ledamot. Det är lika intelligent som de artiklar som nu skrivs där man sätter likhetstecken mellan flit och att i riksdagen producera mängder av motioner, interpellationer och frågor till statsråden.

Centerriskdagsmannen Lennart Levi, som jag vet är en av de mest aktiva blev på den grunden utnämnd till lat. Likaledes pekas Sven Bergström i hälsingetidningarna ut som lat.

Det är så här att alliansens riksdagsledamöter ska inte skriva interpellationer, frågor och motioner. Som riksdagsledamot för alliansen påverkar man genom att direkt till den politiska ledningen på departementet ställa sina frågor och komma med sina förslag.
Det är oppositionen som ska använda interpellationer, motioner och frågor då de, tack vare kloka väljare, under MINST fyra år är totalt avskurna från alla möjligheter till inflytande. Att som ledamot för ett regeringsparti vara flitig med att skriva interpellationer, frågor och motioner är som Lennart Levi utrryckte det "att elda för kråkorna" och som jag ser det att signalera att man helt saknar påverkansmöjlighet på regeringspolitiken och därför liksom oppositionens ledamöter är hänvisad till att skriva motioner och interpellationer.